Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Kümeslerde Altlık Böceği Mücadelesi

Kümeslerde Altlık Böceği Mücadelesi

ALTLIK BÖCEĞİ MÜCADELE PROGRAMI
Gübre çıkmadan önce:
Her 1000 m2 için 100 litre suya 0,5 litre ALPHANEXT 15 SC veya 125 ml MİCRONEXT CS katarak sırt pompası ile uygulama yapınız.
Dezenfeksiyondan sonra:
Her 1000 m2 için talaş sermeden önce 200 litre suya 1 litre MULTİNEXT SC katarak uygulama yapınız. Ölü böcekleri altlık sermeden önce süpürünüz.

DAMIZLIK KÜMESLERDE OTOMATİK FOLLUKLAR KONULDUKTAN SONRA;

1/100 MULTİNEXT SC her m2 gübre alanına 200 ml denk gelecek şekilde uygulanır. Örneğin 1000 m2 otomatik folluğa sahip bir damızlık kümesinde 320 m2 gibi slat altı düşünülürse; sürü girmeden önce 16 lt’lik sırt pompasına 160 ml MULTİNEXT SC katılarak 4 depo 64 lt uygulanır ve her ay aynı doz tekrarlanır.

Yaşlı sürülerde uygulama;

10 gün süreyle, gün aşırı 5 sefer 1/100’lük MULTİNEXT SC karışımı 200 ml/m2 slat altına ardı ardına uygulanmalı, devamında her ay uygulama tekrarlanmalıdır.

PANEL SANDVİÇ içindeki yumurta, larva, pupa ve ergin böcekler için hiçbir uygulamanın sağlıklı netice vermediği tecrübelerimizle sabittir. Mutlaka enfeste kısımların sağlam yerleri kurtarmak adına kesilerek yerlerine beton, tuğla örülmesi, panellerin de taban girişlerinin harç ve zift uygulanarak kapatılması faydalı olacaktır. İnşaat işlerine zaman yoksa, erginlerin kümese girişinin engellenmesi için panelle kümes içi arasında sıva, zift uygulaması  yaparak rezervuar teşkil edecek yuvaların kümesle ilişiği kesilmeye çalışılmalıdır. Duvar diplerine her iki yönden (içten ve dıştan) 100 ml ALPHANEXT 15 SC 20 LT sırt pompasına katarak ilaçlama 2 haftada bir tekrarlanmalıdır. Bu palyatif uygulamalar panelin ziyanına engel olmayacak sadece ergin böceklerin kümese girişini kısıtlayacaktır.

İlgili Sayfalar