Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Güçlü Sanitizer

Biodes S 1000

Kuaterner amonyum bileşikleri içeren, bakteri, küf, maya ve mantarlar üzerine etkisi kanıtlanmış, köpüklü ön yıkama, su hatları ve depolarının temizliği ve tüm alet ve ekipmanların sanitasyonu amaçlı kullanılan deterjan ve dezenfektan özellikli konsantre sanitizer, bakterisit ve fungusittir.

Özellikleri :

  • Kirli ve organik madde ile bulaşık yüzeylerde kirlerin zahmetsizce uzaklaştırılmasını sağlar.
  • Önerilen konsantrasyonlarda toksik değildir .
  • İçerdiği non-iyonik sürfaktanlar sayesinde uzun süre kalıcı temizlik ve hijyen sağlar.

Bileşimi :

%16 Kuarterner amonyum bileşiği, nonil fenol etoksilat, izopropil alkol ve su ile %100 ‘e tamamlanır.

Kullanım Alanı ve Dozu :

Her çeşit yüzeyde bakterisit funfusit etki gösterir. Gıda işletmeleri, klinikler, hastaneler, okullar,  sosyal tesisler, hayvan barınakları, nakil araçları ayak-tekerlek havuzlarında ve ekipmanların hijyeninin sağlanmasında bakterisit fungusit olarak kullanılır.

Bakterisit olarak 1/1000 oranında, fungusit olarak 1/500 oranında sulandırılarak m2'ye 500 ml solüsyon isabet edecek şekilde pulverizatör veya köpük başlığı kullanılarak yüzeye tatbik edilir. 30 dakika temas süresi sonunda durulanarak yüzey temizlenir.

Videolar

Dökümanlar
İlgili Sayfalar