Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Canlı Maya

Sim Nutri Ma

Saccharomyces cerevisiae
* Süt üretimi artar
* Süt kalitesini iyileşir; sütün protein ve yağ oranı yükselir
* Yemden yararlanma oranı artar
* Genç danalarda canlı ağırlık artışı hızlanır
* Genç danalarda işkembe florasının gelişmesi hızlanır
* Ineklerin üreme kapasitesi yükselir
• Bağışıklık sistemi uyarılır; hayvanların genel sağlığı iyileşir
• Et kalitesi iyileşir
• Gaz ve ayak sorunları azalır.