Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Kuluçkahane Dezenfeksiyonu

Kuluçkahane Dezenfeksiyonu

Üretimin başlangıç noktası olan kuluçkahanelerde hijyen çok önemlidir. Kuluçkahaneye herhangi bir hastalık etkeninin bulaşması geri dönüşü zor kayıplara neden olur. Bu nedenle gerek yer yüzey, gerek yumurta ve ekipmanların hijyeninin sağlanması gereklidir.

1- KABA TEMİZLİK

* Tüm arabalar çıkarılır, fan araları ve ekipmandaki ve zemindeki kaba kir uzaklaştırılır. Temiz suyla tavandan başlayarak tüm makine kiri akıtılır, ön yıkama için yüzeyde kaba kir kalmamalıdır.

 

2- ÇIKIM SEPETLERİ VE YUMURTA TEPSİLERİNİN SANİTASYONU,

* Çıkım sepetlerindeki kağıt ve yumurta artıkları, ağzı sıkıca kapanabilen dayanıklı çöp poşetleri kullanılarak alandan uzaklaştırılır.

* Tazyikli su ile kaba kirlerden arındırılan ekipman, 1/500 sulandırılmış SANİSEL ile yıkanır (Aspergillus pozitif ise 1/200), bir saat içinde ıslaklık kurumadan durulama işlemi yapılır.

* Ekipman 1/200’lük BİOXONE veya 1/100’lük BİOXİDE (Aspergillus pozitif ise iki misli ürün) ile dezenfekte edilir kendi halinde kurumaya bırakılır.

 

3- ÖN YIKAMA

* 3000 m² yüzeyin ön yıkaması için 500 lt su yeterlidir.

* 500 lt suya 1 lt SANİSEL ( Aspergillus pozitif ise 3 lt) katarak tüm iç yüzeyler yıkanır.

* Yüzeyler kurumadan yaklaşık iki saat içinde tazyikli su ile durulanır.

 

4- DEZENFEKSİYON

* 3000 m² yüzey için toplam 400 lt su yeterlidir.

* 400 lt suya 2 kg BİOXONE veya 4 litre BİOXİDE katarak tüm iç yüzey ıslanır.

* Kendi halinde kurumaya bırakılır.

 

5- SİSLEME

* 3000 m³ için 20 lt suya 1 kg BİOXONE katılarak hazırlanan solüsyon ve ya 300 m³ için 1 lt BİOXİDE saf solüsyonu makinelerin içine ve makine odasına Apex ULV cihazıyla uygulanır. Özellikle gelişim ve çıkım makinelerinde toplam bakteri ve mantar üremesi yüksekse.

 

6- FUMİGASYON

* Aspergillus yönünden koruma programı olarak yumurta odaları, civciv odası, personel soyunma odaları, duşlar, gelişim ve çıkım makinelerinde hacme uygun pakette ACTİFOG OPP uygulanır.

* Bu uygulama haftada bir Cuma çıkımı sonrası yapılan dezenfeksiyonu takiben Cuma gecesi yapılmalıdır.

 

7- EL DEZENFEKSİYONU

*Yumurta, civciv, makine ile temas halinde olan tüm personel saatte 1 kere ellerini, 1:300 oranında sulandırılmış SANİSEL solüsyonuna batırıp (havlu kullanmadan) kurutmalıdır. Ayrıca kuluçkahane personeli tüm saçlarını içeri alacak şekilde boneler kullanmalıdır.

 

8- ARAÇ DEZENFEKSİYONU AYAK ve TEKER HAVUZLARI

*Kuluçkahane’ye giriş/çıkışlar en aza indirilerek, mümkünse ayakkabı değiştirilmelidir. Ayak ve teker havuzlarına 1:200 oranında sulandırılmış BİOXNE solüsyonu konmalı ve haftada 1 kez değiştirilmelidir. Kuluçkahane girişinde araçlar dezenfekte edilmeden önce yıkanıp, dezenfeksiyon tüneline alınmalı, 1/100 BİOXİDE uygulanmadan giriş yapılmamalıdır.

 

9- GÜNLÜK YUMURTA FUMİGASYONU - SİSLEME

* Yumurta deposuna çiftliklerden kabul edilen yumurtalara 3 gr/m³  dozunda NEMAL 91 bir elektrik ocağı kullanılarak tatbik edilir ve ya m³ başına 1 saniye 1/20’lik BİOXONE solüsyonu ULV ile tatbik edilir.

İlgili Sayfalar