Sektöründe Öncü...
 • Türkçe
 • İngilizce

Konsantre Toz Dezenfektan

Bi̇opex Bi̇oxone

%50 Potasyum Peroksimonosülfat (Pentapotasyum bis-3’lü potasyum tuzları)

Özellikleri:

 • Etken maddesi güçlü oksitleyici bir ajandır ve Yüksek Düzey Dezenfektan grubunda bulunur.Bu özelliği ile mikroorganizmalar üzerine hızlı(ortalama 1,5 dk gibi kısa bir sürede) ve güçlü bir şekilde etkilidir.
 • Bilinen tüm virüs ailelerine,tüm bakteri gruplarına,tüm maya ve mantarlara karşı yüzey ve hava dezenfeksiyonunda kullanılır.
 • Ürün tipi 2,3,4 ruhsatına sahip olduğundan hem Beşeri sahada hem Veteriner sahada hem de Gıda işletmelerinde rahatlıkla ve güvenli bir şekilde kullanılacak şekilde geniş bir yelpazeye sahiptir.
 • Etken maddesinin güçlü etkisinden dolayı WHO,IOE,FAO gibi uluslararası kuruluşlar tarafından viral salgınlarda ve acil eylem planlarında önerilmektedir.
 • Mukozalara zarar vermemesi,kalıntı bırakmaması,önerilen dozlarda koroziv etkisinin olmaması nedeniyle Biopex Bioxone,güvenle kullanabileceğiniz bir dezenfektandır.
 • Biopex Bioxone,her hava sıcaklığında çalışması ve uygulandığında herhangi bir havalandırmaya gerek duyulmaması nedeniyle ayrıca tercih sebebidir.

Kullanım Alanı ve Dozu:

 • Genel Dezenfeksiyon,Su Hattının Dezenfeksiyonu,Hava Dezenfeksiyonu,Araç Dezenfeksiyonu,Ayak Havuzları:1/200
 • Soğuk Sisleme:1/25

Ambalaj:

 • 1 kg*20 Adet:Koli
 • 5 kg*4 Adet:Koli

İlgili Sayfalar