Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Çürümeyi Hızlandırıcı Koku Giderici

Sim Wave

Sim Wave özel içeriği sayesinde her türlü yağın mikrobiyolojik giderimini destekler.

Özellikleri :

İçerik :1 x 108  kob/g Bacillus subtilis sporları içerir.

Kanatlı Kümeslerinde ölü çukurlarında çürümeyi hızlandırarak ölü çukurunun verimli kullanımını sağlarken, aynı zamanda istenmeyen kokuların oluşumunu da azaltır.

Kullanım Alanı ve Dozu :

Koku gidermek için; Lavabo ve su giderlerine evlerde günde 50 ml, ticari işletme ve sanayi tesislerinde 250 ml sulandırılmadan dökülür. Sorun azalması durumunda uygulama haftada bire indirilir. Sanayi tesisi, çöplük ve gübreliklerde kokan yüzeylerde, 1 lt Sim Wave 10 misli sulandırılarak, 100 m2 yüzeye püskürtme yoluyla uygulanır.

Ölü Çukurlarında; 5 lt Sim Wave 50 lt su ile tamamlanır, bir tas ile tüm çukura serpilir. 10 gün arayla ve ihtiyaç halinde 1 lt Sim Wave 10 lt’ye tamamlanarak ikame edilir.

Dökümanlar
İlgili Sayfalar