Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Salmonella Kontrol Programı

Kanatlılarda Salmonella Kontrolü

Salmonella spp. tavuk bağırsak florasının doğal bir üyesi olup kontrolsüz çoğaldığı takdirde kanatlı üretiminde gıda güvenliğini tehdit edebilmektedir.
Bu nedenle Salmonella’nın izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Altlığa uygulanan SİM BROLİT ve içme suyuna katılan SİM LAC ile Salmonella bakterisinin çoğalması önlenmiş ve durdurulmuştur.

Amaç

Altlıkta mevcut olan Salmonella spp. grubu bakterilerin baskılanarak laboratuvarda bulunmayacak sayılara indirilmesi ve dolayısıyla altlık – kursak – barsak döngüsünün kırılarak etkenin sürüde yayılmasının kısıtlanmasıdır.

Açıklama

Bacillus subtilis büyüme döneminde, çevresinde bulunan diğer rakip bakterileri etkisiz kılmak için bazı maddeler salgılamaktadır. Hücre salgılamasının, yakın çevresini koruma altına almak, rakip bakterilerin büyümesini ve aynı besin kaynaklarını kullanmalarını engellemek hatta onları yok etmek (onlarla beslenmek) gibi faydaları vardır. Koliform bakteriler, Salmonella spp ve Aspergillus gibi civcivin ilk hafta yaşam gücünü ve kuluçka hijyenini tehdit eden patojenler üreyebilmektedir. B.subtilis patojenlerle aynı koşullarda ve daha hızlı üreyerek rekabetçi dışlama yaratırken, etrafına bakteriosin denen antimikrobiyel kimyasallar salarak mikroorganizmaların çoğalmasını sınırlar. Bacillus subtilis’i biyofilm şeklinde yüzeylere uygulamak, canlı bir kalkan oluşturmak yoluyla maliyetleri de düşürmektedir.

Kullanılan Ekipman ve Özellikleri

Spreyleme yapıla bilinecek sırt pompası, 10-20 Litre kapasiteli.

Uygulamanın Planlanan Aşamaları

500 m2 alan için 1 lt Sim Brolit 10 misli sulandırılarak, sırt pompası ile kümes içine sprey olarak atılacak. Uygulamadan 3 gün sonra çorap swap alınacak. Salmonella yönlü laboratuvar kontrolü yapılacak. Uygulama 10 gün ara ile 1000 m2 alan için 1 lt dozda sprey veya 1 ton içme suyuna 250 ml karıştırılarak tekrarlanır. Ürün kullanımı devam ettiği sürece altlıkta laboratuvar kontrollerinde Salmonella yönlü negatif sonuç aranır. 

Videolar

Dökümanlar




İlgili Sayfalar