Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Asit Aktivatör

Sanisel Hc90

Sanayiye mahsustur.
Klordioksit üretimine mahsus özel dozajlama ünitesinde, NC75 tamamlayıcı kimyasal ile birlikte karışım halinde verilerek kullanılır.  

Özellikleri :

Soğutma ve yıkama sularının klordioksitle muamelesi amacıyla, kullanılan iki ara üründen biridir.

Kullanım Alanı :

Her çeşit soğutma ve yıkama suyunun klordioksitle muamelesinde, nehir ve deniz suyunun soğutma kulelerinde organik birikimin oluşumu ve önlenmesinde uygundur.

Dökümanlar
İlgili Sayfalar