Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Patojenlere Karşı Tam Kontrol

Bioxide

% 6 Perasetik asit ve % 26 hidrojen peroksit içeren, kişisel alanlar, gıda üretim yerleri, veteriner alanda yer yüzey hijyeni amacı ile kullanılan, termal veya soğuk sislemeye uygun bakterisit, fungusit.

Özellikleri :

Hijyen gereken tüm alanlarda tam kontrol sağlar.

Hızlı etkili bir üründür.

Çevre ısısından etkilenmez.

Su hatlarındaki biyofilmi ve kireci giderir.

Doğada kolayca parçalanır, kalıntı bırakmaz.

Bileşimi : 

Bileşiminde % 6 Perasetik asit ve % 26 hidrojen peroksit, asetik asit ve yüzey aktif maddeler bulunur.

Kullanım Alanı ve Dozu :

Kişisel alanlar, gıda ve yem alanları ve veteriner sahada tüm yer yüzey hijyeninde 1/100 oranında sulandırılarak kullanılır. Hızlı etkili bir biyosit olduğu için araç dezenfeksiyonuna uygundur. Su hatlarındaki biyofilm ve kireci gidermedeki başarısı sebebiyle su hatlarının terminal dezenfeksiyonunda 1/100 oranında kullanılır. Birkaç saat sonra su hatları durulanır. Çevre ısısından etkilenmeyen tüm sertlik dereceleri ve ph aralığında çalışabilen bir formülasyona sahip ekonomik bir biyosittir. 

Videolar

Dökümanlar
İlgili Sayfalar