Sektöründe Öncü...
  • Türkçe
  • İngilizce

Barınak Dezenfeksiyonu

Büyükbaş Çiftliklerinde Dezenfeksiyon

Şap Hastalığı Kontrolü
Rumen Sağlığı
Altlık Yönetimi
Karasinek Kontrolü
Silaj

Büyükbaş Barınağı İçin Dezenfeksiyon Programı (1000 m²)

1- Kaba temizlik yapılır, tüm yüzey suyla yıkanarak organik kirlerden arındırılır.

2- 1 ton ön yıkama suyuna 2 litre SANISEL (1/500) katılarak hazırlanan solüsyonla tüm yüzey ıslatılır. Yüzey kurumadan suyla durulanır.

3- Yüzey kuruduktan sonra 750 lt suya 3 litre ALDEFORM (1/250) veya  4 litre katılarak hazırlanan solüsyonla dezenfeksiyon yapılır.

* Solüsyonlar şap hastalığına göre hazırlanmıştır. Tüberküloza karşı 1/50 sulandırma yapılmalıdır.

Büyükbaş Barınağı İçin Hayvan İçerdeyken Uygulanacak Sanitasyon Programı (1000 m²)

1- Kaba temizlik yapılır, tüm yüzey suyla yıkanarak organik kirlerden arındırılır.

2- 300 lt ön yıkama suyuna 1 litre SANISEL  (1/300) katılarak hazırlanan solüsyonla tüm barınak tabanı ıslatılır. Yüzey kurumadan suyla durulanır.

3- 100 lt suya genel dezenfeksiyon için 500gr BİOXONE (1/200), tüberküloza karşı 2 kg

BİOXONE (1/50)  katılarak hazırlanan solüsyon ince sprey şeklinde uygulanır.

4- Hava Dezenfeksiyonu; 30 litre suya 150 gr BİOXONE (1/200) katılarak hazırlanan solüsyon ince damlacık şeklinde havaya püskürtülür. Hava dezenfeksiyonu haftada en az iki sefer, barınağa yakın çevredeki herhangi bir enfeksiyon veya salgın durumunda ise her gün sabah akşam olmak üzere uygulanmalıdır.

5- Tırnak ve Ayak Hijyeni; Sürü 1/200’lük ALDEFORM solüsyonu konmuş havuzdan günde en az bir sefer geçirilmeli ve hayvanların ayakları kuruyana kadar temiz bir ortamda tutulmalıdır. Ayak çürüğü hastalığında ise sürü dezenfektan havuzdan günde üç sefer olmak üzere 14 gün boyunca geçirilmeli ve aynı solüsyon ile tüm barınak tabanı dezenfekte edilmelidir. Şap gibi veziküler hastalıklarda da aynı uygulama güvenle tatbik edilebilir.

Süt Sağım Ünitesinde Dezenfeksiyon Programı

Yer yüzey dezenfeksiyonu : Yukarıda anlatıldığı gibi Sanisel  ile köpüklü ön yıkama, Bioxone veya Bioxide kullanarak dezenfeksiyon sağlanır.

CIP temizliği : Sanisel Acid ve Sanisel Alkali kullanılarak yapılır.

İlgili Sayfalar